C 50

صندلی کنفرانس مدل C50 دارای ویژگی‌های زیر است:

  1. دسته پلی‌اورتان
  2. فرم سرد تزریقی
  3. پایه آبکاری