شرایط گارانتی

شرکت تیس به منظور تضمین کیفیت محصولات خود، تمامی محصولات را با سه سال گارانتی و خدمات پس از فروش ارائه می‌نماید.

در صورت بروز شرایط زیر، محصولات شرکت مشمول گارانتی نمی‌گردد:

  1. صدمات وارد بر روکش صندلی ناشی از پارگی با وسایل برنده، تماس با جسم داغ و استفاده خارج از شرایط طبیعی
  2. خرابی خارج از حمل و نقل غیراصولی
  3. وارد شدن بار بیش از حد به محصول
  4. استفاده از صندلی در سطوح ناهموار
  5. هر نوع دستکاری و تعمیر قطعات بدون هماهمنگی با کارشناسان شرکت تیس